KONFERENCJE NAUKOWE GRUDZIEŃ 2014 (LISTA)

Konferencje Naukowe Kraków

MEDIA DLA CZŁOWIEKA CZY CZŁOWIEK DLA MEDIÓW?
Data: 30 listopada – 5 grudnia 2014 r.
Miejsce: Inernet
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: PROJEKT eConferences.eu , Psychologiczne Centrum Rozwoju PROFECTUS

Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja?
Data: 1 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Instytut Nauk Politycznych)

Rumunia znana i nieznana. Stan badań i wyzwania naukowe w 25 lat po upadku komunizmu
Data: 1 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)

HR na szpilkach
Data: 2-3 grudnia 2014
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

III Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie
Data: 3-4 grudnia 2014
Miejsce: woj. śląskie, Sosnowiec
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Arabistów UŚ „Al-Qamar” przy Instytucie Języka Angielskiego UŚ

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników
Data: 03-05 grudnia 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

X „Trudne aspekty prawa pracy i zmiany planowane na 2015 rok”
Data: 4-5 grudnia 2014
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

The “next step” in the development of the civil society in Central and Eastern Europe?
Data: 4-5 grudnia 2014r.
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Adam Mickiewicz University (The Poznan branch of Polish Sociological Association, The Institute for Western Affairs and the Institute of Sociology)

Kapitał intelektualny i edukacja
Data: 4 – 6 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe
Data: 5 grudnia 2014
Miejsce: woj. wielkopolskie, Konin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (Wydział Społeczno-Humanistyczny)

Współczesne trendy marketingu
Data: 5-6 grudnia 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM)

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej – ludzie stamtąd
Data: 5-6 grudnia 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego)

Homo peregrinus. Człowiek w drodze. Człowiek i jego wędrówka
Data: 5-6 grudnia 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny)

Wymiary Wiedzy w Nowych Technologiach 2014: Ciało, oko, mózg
Data: 06 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Komisja Techno-Humanistyki Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego )

Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
Data: 6 – 7 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

II Transgraniczna Konferencja Naukowa Rozwój na peryferiach?
Data: 8 grudnia 2014 roku
Miejsce: woj. lubuskie, Gorzów Wielkopolski
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża (Wydział Ekonomiczny)

Jak efektywnie szkolić pracowników w zakresie języków obcych
Data: 9 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: lokalna, branżowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Agencja tłumaczeń i szkoła językowa Skrivanek

1st Contemporary Management Virtual Conference CM-2014
Data: 9-11 grudnia 2014
Miejsce: Internet
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Jagiellonian University (ISP)

PAMIĘĆ MIEJSCA, PAMIĘĆ CZŁOWIEKA, MIEJSCA PAMIĘCI
Data: 10-12 grudnia 2014
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN (Instytutu Historii)

VII Gremium Ekspertów Turystyki
Data: 10-12 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków i Sucha Beskidzka
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Forum Turystyki Regionów

VI Konferencja Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów, „Konsumpcja Internetu”
Data: 10-11 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny)

Mesjańskie imaginaria Europy (i nie tylko)
Data: 11-12 grudnia 2014
Miejsce: woj. śląskie, Częstochowa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Pracownia Komparatystyki Kulturowej AJD, Katedra Literatury Porównawczej UŚ oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów i Doktorów „Perspektywy przyszłości wczoraj i dziś”
Data: 11-12 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Spór o początek i koniec ludzkiego życia
Data: 11 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) )

Świąteczne spotkanie mediewistyczne. Ogólnopolska studencko- doktorancka konferencja.
Data: 11 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ (Uniwersytet Łódzki)

HR na szpilkach
Data: 11 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

TRADYCJA KOŁEM SIĘ TOCZY
Data: 12-14 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Folklorystów i Etnologów przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym. Interdyscyplinarna konferencja naukowa
Data: 12 grudnia 2014
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Instytut Kultury Miejskiej (Obserwatorium Kultury)

Ogólnopolską Konferencję Naukową: „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego”
Data: 12 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Prawa KUL

The International Conference Performance studies – literary studies – somaesthetics
Data: 12-14 grudnia 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Doktoranckie Koło Naukowe Teoretyków Literatury, Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej)

Sympozjum Naukowe „Średniowieczne miasto-aspekty życia codziennego”
Data: 12-13 grudnia 2014
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń (kujawsko-pomorskie)
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: WNH UMK (Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Mediewistów WNH UMK)

Analiza przypadków w ginekologii
Data: 13 grudnia 2014 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o. (Dział Konferencji)

Konferencja studencko-doktorancka: Bunty, powstania, rewolucje
Data: 13 grudnia 2014
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego

Międzynarodową Konferencję dla doktorantów oraz młodych pracowników nauki MMK 2014
Data: 15-19 grudnia 2014
Miejsce: woj. śląskie, Hradec Kralove
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: MAGNANIMITAS

International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2014 (electronic conference)
Data: 15 grudnia 2014
Miejsce: woj. świętokrzyskie, Hradec Králové
Typ: międzynarodowa, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: MAGNANIMITAS Assn.

MIĘDZY TRENDEM A TRADYCJĄ. KULTUROWE OBLICZA SERIALI
Data: 15-16 grudnia 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: tudenckie Koło Naukowe Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie

Obywatel dla Państwa czy państwo dla obywatela?
Data: 19 grudnia 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: NAUKOWE KOŁO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (UNIWERSYTET WROCŁAWSKI)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>