KONFERENCJE NAUKOWE KWIECIEŃ 2015 (LISTA)

Konferencje Naukowe Kraków

Konferencja interdyscyplinarna „Dolnośląskie tematy”
Data: kwiecień 2015
Miejsce: woj. dolnośląskie, Jelenia Góra
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Dolnośląski

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej
Data: 7-8 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW

III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”
Data: 9-10 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii)

Międzynarodowa konferecnja z cyklu: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie na temat: Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej
Data: 9 kwietnia 2015
Miejsce: woj. warmińsko-mazurskie, Elbląg
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Elbląska uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (Wydział Administracji i Nauk Społecznych)

Miejsce po, miejsce bez – Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej
Data: 9 -10 kwietnia 2015
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera)

Kamp w kulturze polskiej
Data: 10–11 kwietnia 2015
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”

XII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych
Data: 10-12 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Siedlce
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Instytut Informatyki, Koło Naukowe Informatyków Genbit)

Średniowiecze i historycy. W pierwszą rocznicę śmierci Jacques’a Le Goffa.
Data: 10-11 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UŁ (Instytut Historii UŁ/ Uniwersytet Łódzki)

Kadry medyczne w Polsce – dziś i jutro
Data: 10 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Fundacja Watch Health Care

Racjonalizacja zła w epoce globalizacji
Data: 10-11 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Sekcja Życia Publicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Instytut Filozofii UAM)

IV Międzyuczelniana Konferncja Dzień Mózgu- Mózg pod presją współczesności
Data: 11 kwietnia 2015
Miejsce: woj. zachodniopomorskie, Szczecin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński (Instytut Psychologii)

I Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura
Data: 13-19 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Płock
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych)

II Ogólnopolska Logistyczna Konferencja Naukowa „Aspekty logistyczne w biznesie”
Data: 14 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Dąbrowa Górnicza
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Katedra Logistyki i Transportu)

THE HISTORY OF MARITIME TECHNOLOGY CONFERENCE
Data: 16-18 kwietnia 2015
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Marynarki Wojennej, WO i O PG, Instytut Historii Nauki PAN, NMM

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „MIASTO – współczesne problemy w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną”
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (SKNGP Aliquanta)

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Przeobrażenia świata. Społeczeństwa w XIX w.”
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

IV Konferencja Studentek i Studentów Kulturoznawstwa Przestrzeń jako przedmiot badań kulturoznawczych
Data: 16 – 17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwerystet w Białymstoku

VI Edycja Dni Socjologii „Nowy wymiar starych mediów”
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Instytyt Filozofii i Socjologii oraz Koło Naukowe Socjologii 2%)

POWRÓT PRZEMOCY
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UMCS W LUBLINIE (STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE – POLONISTÓW, MEDIOZNAWCÓW I TEATROLOGÓW)

Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań,
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katedra Studiów Azjatyckich (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa: „Nowe media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej”
Data: 16-17 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Naukowe Koło Marketingu „MERITUM”, Koło Naukowe Turystyki „KoNTiki”)

Nasza klasa. Moda i dizajn jako wyznaczniki statusu
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki)

Tydzień Wizualny III Edycja: „Słabo to widzę… Kultura wizualna a nierówności społeczne”
Data: 16-17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (Instytut Socjologii, Koło Naukowe Studentów Socjologii)

I ŚLĄSKA KONFERENCJA PŁODNOŚCI
Data: 16 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Fundacja Gyncentrum, Uniwersytet Śląski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Socjologia codzienności. Zjawiska, rytuały, ceremoniały
Data: 17 kwietnia 2014
Miejsce: woj. podkarpackie, Rzeszów
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski (Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych Instytutu Socjologii )

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Sztuka na wielkim ekranie”
Data: 17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Business-Coaching jako dżwignia rozwoju przedsiębiorczości
Data: 17-19 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Leona Koźmińskiego (Centrum Coachingu i Mentoringu)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie psychiczne ludzi biznesu!”
Data: 17 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Pro Salutem

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej
Data: 17-19 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Koło Naukowe Modelowania Finansowego)

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015
Data: 18-19 kwietnia 2015
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (SKN Silesia Optic, KN EtaKsi, SKN BioEnergia, SKN Biotechnologów Przybysz, SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna, KND Biomed)

Prekariat – nowa niebezpieczna klasa
Data: 18 kwietnia 2015, godz. 11.00
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Stowarzyszenie Pokolenia i Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania)

Borderline – Spacer po linie
Data: 18 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, , płatna
Organizatorzy: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii Dialog)

Ku tomizmowi biblijnemu. Egzegeza biblijna św. Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie
Data: 20-22 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny UMK)

VII Konferencja Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki EKO-DOK 2015 „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska”
Data: 20-22 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. dolnośląskie, Boguszów-Gorce
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. ()

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne
Data: 20 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Konin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (Zakład Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie)

Konferencja Aktualności Psychologicznych AKTUALIA 2015
Data: 20-21 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: międzynarodowa, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka
Data: 20 kwietnia 2015
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, , (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej)

XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
Data: 21-25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
Typ: międzynarodowa, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Instytut Historii i Archiwistyki)

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
Data: 21-23 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Ustroń
Typ: lokalna, branżowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

III Studencka Konferencja Logistyczna StuKoL
Data: 21 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Dąbrowa Górnicza
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Katedra Logistyki i Transportu, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB)

XVI Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami
Data: 22-24 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. zachodniopomorskie, Kołobrzeg
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością. Część II
Data: 22-23 kwietnia 2015
Miejsce: woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Wydział Humanistyczny Zakład Teorii Literatury IFP UWM )

„Dla kogo Alicja? Dzieci i młodzież jako odbiorcy różnych tekstów kultury (w 150. rocznicę wydania Alice’s Adventures in Wonderland Lewisa Carrolla)”
Data: 22-23 kwietnia 2015 roku
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze”; Naukowe Koło Przekładowe UAM „Przekładnia” )

VII Dni Kultury Amerykańskiej – Wojna po amerykańsku. Polityka, kultura, społeczeństwo
Data: 22-24 kwietnia 2015
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Amerykanistyki UJ, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego UJ

II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Niemcy i Austria w dobie globalizacji”
Data: 22 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Niemcoznawstwa UŁ (Katedra Badań Niemcoznawczych UŁ)

The Holocaust and the Contemporary World – Interdisciplinary Conference
Data: 23-24 kwietnia 2015
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, McGill University (Katedra Kultury i Sztuki UG)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza mistyki”. W 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa
Data: 23-24 kwietnia 2014
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Teologiczny i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

BADANIA INTERDYSCYPLINARNE W ARCHITEKTURZE
Data: 23-24 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Gliwice
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

V Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty”
Data: 23-25 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Typ: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Instytut Psychologii)

ISSC International Student Scientific Conference
Data: 23-25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Gdański Uniwersytet Medyczny (Studenckie Towarzystwo Naukowe)

Kultura rocka. Twórcy – tematy – motywy
Data: 23-24 kwietnia 2015
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Filologiczny UMK (Instytut Literatury Polskiej)

VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 pt. Przedsiębiorstwo w nowoczesnej gospodarce.
Data: 23 – 24 kwietnia 2015
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii)

II Szkoła Wiosenna z Psychologii Ewolucyjnej
Data: 24-26 kwietnia 2015
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław/Kowary
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

Zombie w kulturze
Data: 24-25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Amerykański modernizm. Kultura wizualna i refleksja estetyczna.
Data: 25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Historii Sztuki)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Autoportret, autobiografia, autotematyzm”
Data: 25-26 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Komparatystó UJ, magazyn atropologiczno-społeczno-kulturowy „Maska” (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport
Data: 25-26 kwietnia 2015
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

III Dzień Psychologa
Data: 25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: SKN Synergia (SKN Synergia działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Multimodalność w komunikacji internetowej/ Multimodality in Internet communication
Data: 25 kwietnia 2015
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, studencka, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie koło naukowe “Texts & Codes” (Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego)

III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii
Data: 27-28 kwietnia 2015
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Wydział Chemii )

Biografie Finansów. Koncepcje i zastosowania. (Finansowanie cyklu życia: produktu, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego)
Data: 29 kwietnia 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (Instytut Ekonomiczny)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>