Konferencje naukowe listopad 2014 (lista)

Konferencje Naukowe Kraków

12 listopada 2014 – Streetworking w przestrzeni medialnej
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej)

13-14 listopada 2014 – ŚW. TOMASZ I ŚW. BONAWENTURA. Dziedzictwo – Aktualność – Inspiracje
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Instytut Filozofii Chrześcijańskiej)

13-14 listopada 2014 – VI Kongres Studenckich Kół Naukowych
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Konferencja: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Fundacja ALUMNO i Samorząd Studencki UKW (Departament ds. Konferencji)

13-15 listopada 2014 – Idee i wartości w języku, historii i kulturze
Miejsce: woj. warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)

13-14 listopada 2014 – Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach „Lumen gentium” i „Gaudium et spes” w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Konferencja: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Teologii Dogmatycznej)

14-16 listopada 2014 – Kultura wykluczenia?
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

15 listopada 2014 – Obce/Inne z cyklu EUROPEJSKIE MOSTY
Miejsce: woj. śląskie, Gliwice
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Politechnika Śląska (Kolegium Języków Obcych)

15 listopada 2014 – Bezpłatna konferencjia IT i targi kariery – InfoMEET
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków, hotel Park Inn by Radisson
Konferencja: lokalna, branżowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Novial

15 listopada 2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Opakowania Żywności – zagrożenie dla zdrowia? Fakty i mity.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Konferencja: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: EEC-Marketing Sp. z o.o.

17 listopada 2014 – Czeskie Imaginarium II
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Konferencja: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)

17-18 listopada 2014 – Kultura 2.0 a język i literatura
Miejsce: woj. lubuskie, Gorzów Wielkopolski
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Zakład Języka Polskiego)

17 – 19 listopada 2014 – Regionalizm — w poszukiwaniu nowych obszarów edukacji dorosłych
Miejsce: woj. śląskie, Mysłowice
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach (Zakład Pedagogiki Społecznej, Resocjalizacyjnej i Andragogiki)

17 – 18 listopada 2014 – Wyzwania, nadzieje, perspektywy – dzieciństwo i młodość w Polsce w czasach przełomów (1914-1989)
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański (Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki)

18-19 listopada 2014 – XXIV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Konferencja: ogólnopolska, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.

19 listopada 2014 – DZIECKO WCZESNEJ EDUKACJI W BADANIACH I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ
Miejsce: woj. lubuskie, Gorzów Wielkopolski
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim (Zakład Edukacji Wydziału Humanistycznego )

19 – 20 listopada 2014 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Energetyczne – rynki surowców i energii
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Konferencja: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Fundacja na rzecz Czystej Energii

20-21 listopada 2014 – Nowe media i nowoczesne technologie w edukacji artystycznej i medialnej
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Konferencja: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Warszawska Szkoła Filmowa

20-11-2014 – Kultura i mecenat
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Konferencja: międzynarodowa, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych)

20-21 listopada 2014 – Studencko-doktorancka konferencja naukowa w ramach III Festiwalu Kultury Kanadyjskiej „Kanada: Ludy Rdzenne”
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ konferencji: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (Koło Naukowe Amerykanistyki UJ)

20 listopada 2014 – IV Konferencja Naukowa pt.: PSYCHOLOGIA W BIZNESIE. NOWE KONCEPCJE I ZASTOSOWANIA
Miejsce: woj. śląskie, Katowice
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach (Katedra Psychologii )

20-21 listopada 2014 – Dni Fulbrighta w Poznaniu – niezależność i innowacja naszą drogą do rozwoju
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ konferencji: międzynarodowa, branżowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

20 – 21 listopada 2014 – Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ konferencji: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, (Instytut Wschodni, Wydział Historyczny)

21-22 listopada 2014 – Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

21 listopada 2014 – II Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Oddziału Łódzkiego „Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń”
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

21-22 listopada 2014 – 75 lat Batmana. Konferencja naukowa
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”

21 – 23 listopada 2014 – V Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ konferencji: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Koło Naukowe Studentów Fizyki UMCS i Koło Naukowe „Alkahest”)

21 – 22 listopada 2014 – HistoRISUS: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii
Miejsce: woj. śląskie, Sosnowiec
Typ konferencji: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski (Instytut Kultur i Literatur Angojęzyznych)

22 listopada 2014 – Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ konferencji: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna

23 – 26 listopada 2014 – XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo Technicze „Chemistry for Agriculture” 23 – 26 listopada 2014, Karpacz
Miejsce: woj. dolnośląskie, Karpacz
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Politechnika Wrocławska (nstytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych)

25-27 listopada 2014 – CMEP2014 Piąta Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ konferencji: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski

25 listopada 2014 – Pedagogika szkolna/szkoły: protokół rozbieżności. Nowe otwarcie
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych (Pracownia Pedagogiki Szkolnej)

27-30 listopada 2014 – XXV OAK Obóz Atrakcyjnych Konwentykli
Miejsce: woj. mazowieckie, Budy Lucieńskie
Typ konferencji: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”

27 listopada 2014 – Postępy w leczeniu choroby refluksowej
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o.

27 listopada 2014 – Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ konferencji: ogólnopolska, branżowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

27 listopada 2014 – Europeizacja: Polski czy Europy? Kulturowe aspekty członkostwa Polski w UE
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Instytut Politologii)

27-28 listopada 2014 – V Konferencja Młodych Naukowców „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog”
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań/Obrzycko
Typ konferencji: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe (Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu)

27 listopada 2014 – Dyskursy o kulturze (edycja V)
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk (Katedra Socjologii Stosowanej)

28 listopada 2014 – ŁÓDZKA JESIEŃ HISTORYKÓW „Nie ma trwałych przyjaźni, są tylko trwałe interesy?”
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ konferencji: ogólnopolska, studencka, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódżki (Studenckie Koło Naukowe Historyków oraz Studenckie Koło Naukowe Mediewistów)

28-29 listopada 2014 – Literatura-kultura-lektura
Miejsce: woj. małopolskie, Kraków
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)

28-29 listopad 2014 – Człowiek a przestrzeń. Świat i jego kreacje.
Miejsce: woj. podlaskie, Białystok
Typ konferencji: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>