Hotel Manor House SPA

Czy pakiet weekendowy w SPA, jako nagroda dla pracownika, jest dobrą motywacją do lepszej pracy?

Motywowanie w pracy jest czynnością polegającą na budowaniu poczucia chęci do działania i tym samym osiągniecia określonych rezultatów biznesowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że wypoczęty i zmotywowany pracownik jest bardziej produktywny i wartościowy dla pracodawcy niż ten zmęczony i wypalony zawodowo. Jaka jest na to rada? Firmy nieustanie poszukują sposobów…